Cevizce Erdem Fidancılık (CEF)
Cevizce Erdem Nursery
Aşılı Ceviz Fidanı
Ceviz Fidanı Üretimi
Tüplü Ceviz Fidanı
Açık Köklü Ceviz Fidanı
Ceviz Fidanı Yetiştirilmesi
Ceviz Fidanı Aşılanması
Ceviz Fidanı Tohumu Dikimi
Ceviz Fidanı Sevkiyatı
Ceviz Fidanı İhracatı
Ceviz Ağacı Çiçeklenme Zamanları
Ceviz Fidanı Tozlayıcı Listesi
Ceviz Fidanı Dikimi
Ceviz Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Ceviz Fidanı Dikiminde Yapılan Hatalar
Sertifikalı Ceviz Fidanı Dikiminde Hibe
Toprak Analizi
Toprak Örneği Formu
Ceviz Tanesi
Ceviz İhracatı ve İthalatı
Türkiye'de Ağaçlandırma Çalışmaları
2012-2016 Ceviz Yatırım Planlaması
Türkiye'de ve Dünya'da Ceviz Üretimi
Cevizin Kullanım Alanları
Cevizde Leonardit Kullanımı
Cevizde Aşılama ve Çeşit Değiştirme
Cevizde Devlet Desteği Hibe Teşvik ve Kredi

Mavi sertifikalı fidan dikiminde devletimiz fidan bedelinin toplam tutarının %100'e kadar olan bölümünü, hibe olarak geri ödemektedir!

Bu hibeden faydalanmak için ürettiğimiz mavi sertifikalı ceviz fidanlarından satın alabilirsiniz. Hibe için gerek duyacağınız belgeler firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Detaylar için 0 531 783 30 56 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
 
Mavi Sertifikalı Ceviz Fidanında Hibe!

 
Firma olarak proje ve Tarım Bakanlığından alınacak hibelerle kurulacak bahçelere fidan temininde bulunmakta ve 
ilgili fidan temin ön belgelerini hazırlamaktayız. 

Özel Ağaçlandırma Kapsamında Oluşturulacak Ceviz Bahçelerinde Yararlanılan Hibe Esasları


Ceviz Yetiştiriciliğinde Özel Ağaçlandırma Ne Demektir;
Oluşturmak istediğimiz aşılı ve sertifikalı ceviz bahçesini, orman vasfını yitirmiş arazilerde, hazine arazilerinde veya kendi arazinizde bir proje kapsamında devletin verdiği hibelerden yararlanarak kurmak demektir. 

Kimler Özel Ağaçlandırma Yapabilir?

1. Gerçek kişiler yani şahıslar

2. Tüzel kişiler;
    a. Köy tüzel kişilikleri
    b. Vakıflar
    c. Dernekler
    d. Köye hizmet götürme birlikleri
    e. Tarısal kalkınma kooperatifleri


özel ağaçlandırma yapabilir. 

Özel ağaçlandırma yapacaklar aşağıdaki alanlardan faydalanabilirler. 

Özel Ağaçlandırma Yapılacak Alanlar; 

1.
Bozuk vasıflı orman ve boş orman alanlarını kiralamak suretiyle

2. Hazine arazilerini kiralamak suretiyle

3.
Gerçek ve tüzel kişi arazileri (tapulu araziler)
 

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

 

Bozuk Vasıflı veya Boş Orman Arazisi Kiralayacaklar

 

1. Orman Genel Müdürlüğünün yılda bir defa tespit ederek internet sitesinden ilan ettiği alanlara dilekçe ile talip olunarak süreç başlar. Başvuru dilekçemiz ve talep ettiğimiz yerin krokisi bölgemizdeki Orman Bölge Müdürlüğüne veya Orman İşletme Müdürlüğüne verilir.

 2. Ormanlık alanlarda gerçek veya tüzel kişilikler en fazla 30 dekara kadar yapacağı yatırımlardan hibe desteklemesi almaktadır. 

3. Dilekçe ile talep ettiğiniz yere sadece siz talip olduysanız size, bir kişiden fazla talep olduysa kura usulü ile tespit edilen kişiye yer tahsisi yapılır. Bu işlem ilan bitiş tarihinden 30 gün içinde gerçekleştirilir.

4. Size yer tahsisi yapılınca; 90 gün içinde Özel Ormancılık Bürolarına yaptıracağınız Özel Ağaçlandırma projenizi sunmanız gerekmektedir.

5. Bölgenizdeki İşletme Müdürlüğü projenizi 30 gün içinde inceleyerek uygun bulması halinde Bölge Müdürlüğüne ve oradan da yer tahsisi için Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir.  

6. Arazi tahsis süresi ilk aşamada 49 yıldır.

7. Orman arazilerinde arazi tahsisinden dolayı herhangi bir kira bedeli ödenmez. 

8. Saha teslimi yapılan arazide 90 gün içinde çalışmalar başlatılır. 

9. Başvurulması halinde onaylanan proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğünün özel bütçesinden hibe desteği verilmektedir. Hibeye esas maddeler aşağıda belirtilmiştir. 

10. Hibe esasları

(1) Gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları ile özel orman fidanlıkları için Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelikte ön görülen şekilde hibe verilebilir. 

(2) Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %65’i kadar hibe verilebilir. 

(3) İkinci fıkra dışındaki gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %25’i kadar hibe verilebilir.

11. Kullanılacak fidanların sarı (standart) veya mavi sertifikalı olması gereklidir. Firmamızın ürettiği fidanlar özel ağaçlandırma için uygun özellikte fidanlardır.   


Hazine Arazisi Kiralamak suretiyle Özel Ağaçlandırma
 

 

1. Hazineye ait olan alanlarda Özel Ağaçlandırmaya uygun alanlar belirlenerek ilgili valilik, defterdarlık veya kaymakamlıklara ait internet sitesiyle birlikte Maliye bakanlığına ait sitelerde eş zamanlı olarak yayınlanmaktadır.

2. Yayınlanan hazine arazilerine talip olmak için illerde Valilik veya İl Milli Emlak Müdürlüğü'ne ilçelerde ise Kaymakamlık veya İlçe Mal Müdürlüklerine başvurulur. Alanın tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğün'ce yapılır. 

3. Verilen dilekçe ile ilgili inceleme sonunda hak sahibine proje hazırlaması için 90 günlük bir ön izin süresi tanınır ve idare bu konuyu hem şahsa hemde Orman İşletme Müdürlüğne bildirir.

4. 90 gün içerisinde Özel Ormancılık büroları tarafından hazırlanan proje Orman İşletme Müdürlüğü'ne sunulur. Orman İşletme Müdürlüğü bu projeyi kendisine sunulan vakitten 30 gün süre içinde inceler ve uygun ise onay için Orman Bölge Müdürlüğüne gönderir. 

5. Orman Bölge Müdürlüğünce uygun görülerek onaylanan proje İşletme Müdürlüğünce ön tahsis ve kiralama işlemi için Mal Müdürlüğüne veya Deftardarlığa gönderilir.

6.
Hazine arazilerinin kira bedeli ceviz gibi meyve veren ağaç dikimleri için 2013 fiyatlarına göre 2,85TL/dekar dır. 5 senede bir tekrar düzenlenir. Kira bedelleri peşin veya dört eşit taksitle tahsis edilir. Kiralama süreleri ve kira bedelleri her (10) sene de bir olacak şekilde düzenlenir.

7. Hibe esasları 

(1) Gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları ile özel orman fidanlıkları için Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelikte ön görülen şekilde hibe verilebilir. 

(2) Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %65’i kadar hibe verilebilir. 

(3) İkinci fıkra dışındaki gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %25’i kadar hibe verilebilir. 


Gerçek ve Tüzel Kişi Arazilerinde Özel Ağaçlandırma
 

1. Bu tür arazilerde uzun vadeli kredilerden yararlanmak için Özel Ağaçlandırma projeleri yaparak ceviz yetiştiriciliği yapabiliriz. 

2. Bu arazilerimizde 30 dekara kadar yapacağımız yatırımlar da hibe desteğinden faydalanılmaktadır. 

3. Tapusu olmayan, zilyetliği mahkeme kararına dayanmayan yerlerde, üzerinde ipotek veya haciz bulunan taşınmazlarda özel ağaçlandırma projesi yapılmaz. 

4. Orman İşletme Müdürlüğü'ne vereceğimiz dilekçe de müracaat sahasının tapu belgesi, tapu müdürlüklerinden temin edilen tapu çapı ve tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı harita olmalıdır.

5. Dilekçemizin kabulüne müteakip Özel Orman Bürolarına yaptıracağımız Özel Ağaçlandırma Projemizi Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etmeliyiz.

6. Orman İşletme Müdürlüğü 30 gün içinde projeyi inceleyerek olumlu bulursa onay için Bölge Müdürlüğüne gönderir. 

7. Bölge Müdürlüğü 60 gün içinde projeyi onaylayarak İşletme Müdürlüğüne geri gönderir. İşletme MÜdürlüğü onayı şahsa tebliğ yaparak işe 90 gün içinde başlanılmasını talep eder. 

8. Hibe esasları 

(1) Gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları ile özel orman fidanlıkları için Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelikte ön görülen şekilde hibe verilebilir. 

(2) Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %65’i kadar hibe verilebilir.

(3) İkinci fıkra dışındaki gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %25’i kadar hibe verilebilir.


Özel Ağaçlandırma Projelerinde Hibe verilen iş konuları şunlardır; 

1.  Arazi hazırlığı; (sahadaki istenmeyen örtünün temizlenmesi ve toprağın sürülmesi)

Servis yolu yapımı,                                               

Diri Örtü Temizliği

Üçlü Riperle Alt Toprak İşlemesi 

Üst toprak işlemesi 

2.  Dikim veya ekim çalışmaları bedeli;

Piketaj Yapılması (Fidan aralık mesafesine göre dikim noktalarının işaretlenmesi)

Fidanların Sahada Dağıtımı 

Ceviz Fidanı Bedeli (1+1 Yaşlı, Çıplak Köklü, Aşılı, Sertifikalı) 

3. Dikenli tel çit ihata bedeli;

Ahşap Çit Direği Bedeli ve (Sahaya taşınması dâhil)

Galvanizli dikenli tel bedeli (Sahaya taşınması dâhil)

Ahşap Çit Direği için tespit çivisi bedeli (10 Kg/Km)

Ahşap Çit Direkler için çukur açılması 

Dikenli telin Çit Direği tespiti ve gerilmesi 

4. (3) yıllık bakım giderleri,

Alt ve üst toprak işlemesinin ise tam alanda yapıldığı sahalarda makineli bakım yapılması

Diskaro ile arazi bakımı

Fidanlar çevresinde işçi ile ot alma-çapalama 

Tesis edilmiş servis yollarının bakımı 

 5.  Proje yapım bedeli giderleri hibe yolu ile desteklenmektedir.  

Hibeler projede belirtilen işin miktarına göre Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün birim fiyatları doğrultusunda Genel Müdürlüğünce tahsis edilir. 

Yararlanılan Kaynak ve İnternet Adresleri;

Resmi Gazete 11 Ocak 2017 tarih ve 29945 sayılı Yönetmelik
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm


Firma olarak proje ve Tarım Bakanlığından alınacak hibelerle kurulacak bahçelere fidan temininde bulunmakta ve
ilgili fidan ön belgelerini hazırlamaktayız. 
Ceviz fidan çeşidinin belirlenmesi ve dikim hususları ile ilgili olarak
0 531 783 30 56 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
 
Proje Olmadan Oluşturulacak Ceviz Bahçelerinde Verilen Hibeler Nelerdir? 
 
CHANDLER
Ceviz Fidanı Özellikleri ve Yetişme Koşulları
FERNOR
Ceviz Fidanı Özellikleri ve Yetişme Koşulları