Cevizce Erdem Fidancılık (CEF)
Cevizce Erdem Nursery
Aşılı Ceviz Fidanı
Ceviz Fidanı Üretimi
Tüplü Ceviz Fidanı
Açık Köklü Ceviz Fidanı
Ceviz Fidanı Yetiştirilmesi
Ceviz Fidanı Aşılanması
Ceviz Fidanı Tohumu Dikimi
Ceviz Fidanı Sevkiyatı
Ceviz Fidanı İhracatı
Ceviz Ağacı Çiçeklenme Zamanları
Ceviz Fidanı Tozlayıcı Listesi
Ceviz Fidanı Dikimi
Ceviz Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Ceviz Fidanı Dikiminde Yapılan Hatalar
Sertifikalı Ceviz Fidanı Dikiminde Hibe
Cevizde Devlet Desteği Hibe Teşvik ve Kredi
Toprak Analizi
Toprak Örneği Formu
Ceviz Tanesi
Ceviz İhracatı ve İthalatı
Türkiye'de Ağaçlandırma Çalışmaları
2012-2016 Ceviz Yatırım Planlaması
Cevizin Kullanım Alanları
Cevizde Leonardit Kullanımı
Cevizde Aşılama ve Çeşit Değiştirme
Türkiye'de ve Dünya'da Ceviz Üretimi
Dünya’da Ceviz Üretimi 
 
Her yıl düzenli olarak artan dünya ceviz üretimi 2.282.264 tona kadar yükselmiştir. Dünyada önemli ceviz üreticisi ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Türkiye’dir. Yaklaşık 979.366 ton üretim ile dünyada birinci sırada yer alan Çin’ in ceviz üretimi genellikle tohumdan yetişmiş tiplerden karşılandığı için, standardizasyon problemi bulunmaktadır. Hâlbuki ABD ceviz üretiminin tamamı standart çeşitlerle kurulu kapama ceviz bahçelerinden temin edilmektedir.
 
Dünya'da_ve_Türkiye'de_ceviz_üretimi
 
 
Türkiye’de Ceviz Üretimi 
 
Ülkemizde meyve veren ve meyve vermeyen toplam ceviz ağacı sayısı 9 milyona yaklaşmıştır. 2012 itibari ile Bakanlığımızca desteklenen özel ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen ceviz ağacı sayısı 1.748.000 adet olmuştur. Türkiye yıllık ceviz üretimi TUİK rakamlarına göre 178.142 ton civarındadır. Ancak, 2009/2010 yılı ABD verilerine göre Türkiye ceviz üretimi 88.000 ton olarak öngörülmüştür. Son yıllarda ülkemizde cevize olan yoğun ilgi nedeniyle gerek özel ve gerek se kamu destekli yürütülen projelerle ceviz ağacı sayımız artmaktadır. 
 
Cevizin gen merkezleri ve anavatanları arasında yer alan Türkiye, ceviz varlığı ile dünyada önemli bir ülke olarak yer almasına rağmen, üretim ve ihracatta maalesef istenen yerde değildir. Son yıllarda üretimin iç tüketimi karşılayamaması, özel ağaçlandırma çalışmaları ile kapama ceviz bahçelerinin tesisine yönelik verilen teşvikler, özel sektörün ceviz yetiştiriciliğine olan ilgisini artırmıştır.
 
Türkiye'de_ceviz_üretimi
 
Ülkemizde artan fidan sayısının ceviz üretim miktarımıza yansımamasının en önemli nedeni, gerek ağaçlandırma çalışmalarında ve gerekse kapama bahçe tesislerinde seçilen çeşitlerin uç dallarda meyve veren ve erken yapraklanan çeşitler olmasıdır. Ülkemizde kapama ceviz bahçelerinin kurulmasında ve ağaçlandırma çalışmalarında ağırlıklı olarak Yalova 1, Yalova 2, Yalova 3, Yalova 4, Yavuz, Tokat TU 1, Şen 1, Şen 2, Kaman 1, Kaman 5, Şebin ve Bilecik çeşitlerine yer verilmiştir.

Son yıllarda Chandler, Pedro, Fernor ve Fernette gibi geç yapraklanan ve yan dallarda 
meyve veren çeşitlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. 
 
Farklı iklim şartlarına adaptasyon denemeleri yapılmadan, milyonlarca ceviz ağacının ülke geneline dağıtılması ceviz yetiştiriciliğimizde verimsizliğe neden olmuştur. Diğer en önemli tehdit tarım dışı nitelikte binlerce dönüm araziye ceviz bahçelerin kurulmasıdır.
 
Detaylı araştırma ve inceleme yapılmadan, uzman görüşü alınmadan, ormanlık arazilerde tesis edilen ceviz plantasyonlarında beklenilen seviyede verim alınamamaktadır.
Türkiye'de_ceviz_üretimi_1
 
Özellikle özel ağaçlandırma projelerinde ceviz yetiştiriciliği için hassas olan alanlara tesis edilen ceviz plantasyonlarında bu konu daha bariz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür alanlarda daha yoğun emek ve bakımla üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
 
Günümüz itibariyle özel ağaçlandırma çalışmalarında, geç yapraklanan ve yan dallarda meyve veren Chandler ve Fernor gibi çeşitlerin kullanımı yaygınlaşmış ve ağaçlandırma sahalarında mevcut yerli çeşitler, yabancı çeşitlere değiştirilmektedir. 
* web.ogm.gov.tr/Dkmanlar/Sanal.../CEVIZ+EYLEM+PLANI.pdf
* Derlenen bilgi ve grafikler için Orman Genel Müdürlüğünün 2012-2016 Ceviz Eylem Planından yaralanılmıştır.