CEVİZ FİDANI DİKİMİ NASIL YAPILIR

Ceviz ve badem fidanlarının çıplak köklü ve tüplü olarak dikimi yapılabilir. Çıplak köklü fidanlar Kasım-Nisan ayları arasında dikilmelidir. Tüplü fidanlar ise yılın her döneminde ekilebilir. Çıplak köklü fidan dikimi yaparken köklerin kıvrılıp, dönmemesine dikkat etmeliyiz. Kök toprakta hava boşluğu kalacak biçimde sığ veya derin dikilmemelidir. Dikilecek fidanın kırılmış ve ezilmiş kılcal kökleri ile kazık kök alttan 2-3 cm kesilerek temizlenir. Tüplü ve kaplı fidanlar naylon ve kaplarından mutlaka çıkarıldıktan sonra dikilmelidir. Dikim sırasında kök sisteminin bulunduğu toprak kütlesi dağıtılmadan dikilmelidir.

Her iki ekimde de fidanların; kök yapısına, yaş ve boy durumuna göre açılacak uygun boyutlardaki çukurlara yerleştirilmesine, toprağın sıkıştırılmasına ve can suyu verilmesine dikkat edilir.

*Don olayı olacağı değerlendirilen günlerde fidan dikilmemelidir.

*Dikim yapıldıktan 4-5 gün sonra toprak çatlamasına karşı fidanların dibi tekrar çapalanmalıdır.

*Boylu fidanların rüzgârla sallanmasını önlemek için bir kazığa bağlanması sağlanmalıdır.

Ceviz yetiştiriciliğinin başlangıç noktası, fidan dikimine hazırlık yapılması ve fidanın dikilmesidir. Temin edilen ceviz fidanların usülüne uygun olarak dikilmemesi fidanların kurumasına sebebiyet vermekte, gerek çiftçilerimiz gerekse de yatırımcılar için hayal kırıklığı oluşturmaktadır.

Ceviz Fidanı Nasıl Dikilmeli ve Yapılan Hatalar

1. Tarlanın İşlenmesi; Dikim yapacağımız bahçe pullukla derin bir şekilde sürülerek patlatma işlemi yapılır. Daha sonra tırmıkla üzerinden geçilerek düzeltilir.
Özellikle daha önceden işlenmemiş tarlaların kış yağışlarını bünyesinde toplayabilmesi için pullukla derin olarak sürülmesi gerekmektedir. Fidanın baharda oluşan su ihtiyacı için önem taşımaktadır.
Gerekli görülen tarlalarda drenaj ve tesviye işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Ceviz yetiştiriciliğinde tarlanın hazırlanmaması en sık görülen eksikliklErdemdir.

2. Fidan Çukurlarının Yerlerinin Belirlenmesi; Fidanın çeşidine göre fidan çukurların arasının uzaklığı metre ile ölçülerek belirlenmeli ve ip yardımıyla da aynı çizgide olması sağlanmalıdır.
Fidan çukurlarının rastgele açılması aynı çizgide olmaması tespit edilen yanlışlıkların içerisindedir.

3. Fidan Çukurunun Açılması; Ceviz fidanı dikimi için açılacak fidan çukurlarının ölçüleri 50 cm genişliğinde ve 100 cm derinliğinde olmalıdır. Bu veriler köklerin rahat ilerleyebileceği orta dereceli sertlikteki topraklar içindir.
Eğer toprağınızda yüksek sertlik derecesinde bir durum var ise çukurların iş makineleriyle 200 cm'e kadar açılmalıdır.
Sert olan topraklarda derin fidan çukuru açılmaması fidan gelişimini olumsuz olarak etkilemektedir.
Fidan çukurları dikimden 2-3 ay önce açılarak fidan dikilecek toprağın oksijen ve güneş ile tanışması sağlanmalı ve çukurdaki yararlı bakteri hayatının güçlenmesi sağlanmalıdır.


4. Fidan Çukurunun Gübrelenmesi; Fidan dikiminde (1) ölçek yüzey toprağı (1) ölçek nehir kumu ve (1) ölçek yanmış büyükbaş hayvan gübresi (iyi yanmış) veya katı organik gübreden oluşan karışım kullanılmalıdır.
Yanmış hayvan gübresi; (2) yıllık yanmış büyükbaş veya koyun gübresi olmalıdır.
Fidan dikiminde analiz sonuçlarına göre köklere değdirmeden fidan çukurlarunun en dibine 300-500gr arasında kompoze gübrelErdem kullanılabilir.
Yanmamış hayvan gübresi, keçi gübresi ve tavuk gübresi kullanımı fidanın asit yoğunluğundan fidanın ölümüne sebebiyet verdiği tespit ettiğimiz hususlardandır.

5. Aşı Boğumunun Yeri; Aşı boğumu dikim yapıldıktan sonra toprağın 8-10 cm üzerinde olacak ve aşı birleşim yeri güneyi gösterecektir. Aşı bölgesinin gelişmeye devam etmesi ve güçlenmesi için önemli bir husustur.
Aşı boğumunun toprak altında kalması veya dikimden sonra toprakla örtülmesi bazı bahçelerimizde gözlemlenmiştir.

6. Destek Çubuğu; Fidanın rüzgarlardan etkilenerek kırılması ve köklerinin oynamasını engellemek maksadıyla destek cubuğuna ihtiyaç duyulmaktadır. Destek çubuğu yaklaşık 2,5 metre boyunda olmalıdır.
Fidanın 10 cm kadar yakınına dikilmeli ve fidanı kesmeyecek bir bez parçasıyla fidanın bağlanması sağlanmalıdır.
Destek çubuğunun çok uzak olması fidanın gergin olmasına ve aşıdan kırılmasına yol açmaktadır.

7. İlk Sene Budaması; İlk kış çıkışında yani fidan hareketlenmeden tepe budamasını yapmalıyız. Tepe budaması aşı yerinden 40-50 cm yükseklikten yapılmalıdır. Fidan eğer bu yüksekliğe gelmediyse tepe budaması bir sonraki yıla bırakılmalıdır.
Beklenmedik don olaylarına karşın kesilen bölgeye aşı macunu sürülmelidir.

8.Can suyu verilerek dikim işlemi tamamlanır.

DİĞER MAKALELER