CEVİZDE TOPRAK İSTEĞİ NEDİR

Ceviz ağaçları orta-ince tekstürlü killi kumlu ve organik maddece zengin topraklarda güçlü gelişmekte ve kökler daha derine gitmektedir.

Kök derinliğini sınırlayan killi, milli, çakıllı silt tabakası, su birikimi ve kum birikintileri, ceviz ağaçlarının gelişme gücünü ve ağaç iriliğini sınırlayabilir.

Türkiye'de yapılan aşılama çalışmaları ile elde edilen ceviz ağaçları için 250-300 cm toprak derinliği idealdir. Ancak su ve bitki besin elementleri alımının yaklaşık % 75 gerçekleştiği 100-150 cm toprak derinliğinden taviz verilmemelidir.

Yüksek pH ve Kalkerli Topraklar; Ceviz yetiştirmek için topraktaki uygun pH değeri 6 civarıdır. pH değerini optimum düzeyde tutmak amacıyla asidik ve bazik gübrelerin seçimine özen gösterilir. pH değeri 8’den yukarı olduğunda fosfor, demir, çinko ve bor noksanlığına neden olabilir. Ceviz yetiştiriciliğinde %5 aktif kireç, demir klorozuna neden olabilmektedir.

Yeryüzü şekilleri açısından ceviz bahçesi tesisi için en uygun yerler, etrafındaki araziden biraz yüksek ve hava akışı iyi olan yerler olmalıdır. Soğuk hava yukarıdan aşağı doğru aktığı için böyle yerlerde don tehlikesi çok azdır. Aşağı tabanlarda veya dere yataklarındaki arazilerde don tehlikesi oluşabilmekte ve dere yatağının ilkbahardaki su sertliği yeni açan çiçekleri olumsuz etkileyebilmektedir.


Ceviz Bahçesi tesisine karar verildikten sonra kapama bahçe kurulması düşünülen yerin toprak özelliklerinin bilinmesi ve toprağın analiz edilmesi önemlidir. Ceviz yetiştiriciliğinde Toprak pH’sının 6-7.0 arasında olması, İŞBA değerinin (Su Tutma Kapasitesi) %45-55 arasında olması istenilir.

Ceviz bahçesi oluşturmadan mutlaka yetkili laboratuvarlarda toprak analizi yaptırmamız gerekmektedir.

DİĞER MAKALELER