TOPRAK ANALİZİ NEDİR

Ekim ve dikim yapacağımız alanlarda ürün veriminin tam alınabilmesi için topraktaki besin (azot, fosfor, potasyum, magnesyum…..) oranlarının bilinmesi gerekmektedir. En önemlisi ise dikim yapacağımız bitkinin hangi besinlere ihtiyaç duyduğunu bilmemiz ve bu besinlerin toprağımızda bulunup bulunmadığını öğrenmemiz gerekmektedir.

Analiz raporlarında, toprağımızdaki besin değerlerinin ekeceğimiz bitkiye uygun olup olmadığı, eksik ise ne kadar eksik olduğu tespit edilmektedir.

Çıkan sonuçlara göre de gübreleme takvimi ve miktarı da doğru olarak belirlenmektedir.

Toprak analizinden iyi sonuç alabilmek için toprağımızdan aldığımız örnekleri kurallarına uygun olarak alarak, güvenilir laboratuvarlarda doğru bir şekilde analizi ettirmeliyiz.

Ceviz Bahçesi İçin Toprak Analizi Örneği Nasıl Alınır;

Ceviz veya badem bahçesi kuracağımız arazide toprak analizi zig-zag çizerek gezeceğimiz 10 noktadan ve bu noktaların ayrı ayrı 30-60-90 cm derinliklerinden aldığımız örnek topraklar ile yapılır. Toprak toplanması sırasıyla aşağıdaki gibi yapılır.

1. Toprak örneği alınırken önce toprak yüzeyi temizlenir.

2. (10) ayrı noktada;
a. 0-30 cm derinlikten alınan 10 örnek karıştırılır. Birinci 2 kg örnek elde edilir.
b. 30-60 cm derinlikten alınan 10 örnek karıştırılır. İkinci 2 kg örnek elde edilir.
c. Gerekli görülürse 90 ve 120 cm derinden de örnek alınır.

3. Elde edilen topraklar torbalanır.

4. Bir kâğıda, ad, soyad, toprak örneğinin nereden alındığı gibi bilgiler yazılarak torbanın içine konulur.

5. Alınan bu örnekler, laboratuvara gönderilir.

Bu örnekler laboratuvar ortamında fiziksel ve kimyasal yollarla analiz edilerek içerisindeki besin maddelerin miktarları bulunur. Bu şekilde numunenin alındığı toprakta ekilen bitkinin gelişmesi ve yüksek mahsul vermesi için hangi gübreleri ne zaman, ne şekilde ve ne miktarda vermemiz gerektiği ortaya çıkar. Toprak testleri toprakta hangi besin maddesinin eksik olduğunu ve hangi besin maddesinin yüksek olduğunu gösterir.

Toprak Örnekleri Nerelerden Alınmaz;

1. Önceden gübre veya kireç konulmuş yerlerden

2. Hayvan gübresi yığılan yerlerden

3. Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden

4. Sap, kök, yaban otlarının yakıldığı kısımlardan

5. Tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden

6. Dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlarından

7. Sıraya gübreli ekim yapılan ürünlerde sıra üstlerinden

8. Gübre atılan tarladan toprak örneği alınmaz.


Laboratuvarlardan almış olduğunuz analiz sonuçlarını bize gönderin bizde değerlendirelim.

Levent Erdem 0 505 4547068

DİĞER MAKALELER